Kontakt

Fundacja Kobiety w chirurgii

ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

kontakt@kobietywchirurgii.pl
+48 797 446 464

www.kobietywchirurgii.pl

Projekt realizuje

Fundacja Kobiety w chirurgii
ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

kontakt@kobietywchirurgii.pl
+48 797 446 464;

dla mediów

KRS: 887047 NIP: 5833422561
PLN: 55 1090 2851 0000 0001 4770 3737

Projekt wspiera Orange Polska.